------ ------


------

Для майбутніх першокласників та їхніх батьків

Роз'яснення щодо приймання дітей до 1 класу у 2015-2016 н.р.  

Лист МОН № 1/9-71 від 14.02.2015 року

МОН оприлюднили правила прийому дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів

 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» зарахування дітей до першого класу початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форми власності (у тому числі ліцеїв, гімназій, колегіумів, коледжів, що містять у своїй структурі школу І ступеня) здійснюється на безконкурсній основі.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки Україні від 14.02.2015 р. № 1/9-71 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу».

Відтак, проведення тестувань, вступних випробувань, співбесід, інших заходів, що мають на меті встановлення відповідності рівня підготовки дитини до школи, не допускається.

Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 4 липня 2003 р. № 547/7868, на конкурсній основі (співбесіда) організовується прийом до першого класу виключно у спеціалізованих школах (школах-інтернатах).

Під час проведення співбесіди у спеціалізованих школах (школах-інтернатах) забороняється перевірка знань з математики, вмінь з читання і письма та іноземної мови. Співбесіда може мати на меті винятково пересвідчення достатності рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу, наприклад, фонематичний слух.

Результати співбесіди оголошуються не пізніше 5 днів після її проведення. Діти зараховуються до навчального закладу за наказом директора до початку навчального року.

Прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі ліцею, гімназії, колегіуму, колежу, що містить у своїй структурі школу І ступеня), які працюють (планується організація навчання) за науково-педагогічними проектами, також відбувається на безконкурсній основі. Можливість успішно навчатись за обраною програмою має забезпечуватись не селекцією дітей, а створенням відповідних навчально-виховних умов для всіх дітей, які є учнями даного навчального закладу.

Дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІІ ступенів, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні.

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Інформація про закріплення (чи відсутність закріплення) за певним загальноосвітнім навчальним закладом мікрорайону (певної території обслуговування) обов’язково має розміщуватись на сайтах школи та інформаційному стенді для батьків майбутніх першокласників.

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

  • заява на ім’я директора школи;

  • копія свідоцтва про народження дитини;

  • медична картка встановленого зразка.

Інших документів для зарахування дитини до 1 класу не передбачено. Також не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють, та інша інформація, не передбачена чинним законодавством.

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток.

Відповідно до статей 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення.

Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків.

Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2002 р. № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу»).

 

Вступ до школи – необхідні документи

 

1.    Заява батьків
2.    Копія свідоцтва про народження дитини
3.    Медична довідка встановленого зразка
4.    Особова справа (крім дітей, які приходять у перший клас)
5.    В навчальний заклад III ступеня – документ про відповідний рівень освіти

 

Вступ до загальноосвітньої школи в Україні є безкоштовним

 

Усім батькам слід пам’ятати, що держава гарантує як громадянам України, так і іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Якщо керівництвом як умова для вступу до школи державної або комунальної форми власності ставиться внесення певної суми грошей, знайте - такі дії незаконні і ви можете звернутися зі скаргою в управління освіти та правоохоронні органи.

 

Платні послуги в школі

 

   Звичайно, всім батькам хочеться, щоб дитина навчався в хороших умовах, які держава не завжди, на жаль, може забезпечити. Проте всім варто знати, що сплата благодійного внеску на потреби школи є їх правом, а не обов’язком. Розмір благодійного внеску і напрямки його використання ви також визначаєте самі, а, крім того, можете просити керівництво школи відзвітувати про те, на що були витрачені ваші гроші.

   Тут не можна не згадати горезвісну Постанову КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими закладами та установами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» свого часу наробило так багато шуму. Не варто забувати, що в цьому документі мова йде про можливість стягнення плати за додаткові освітні послуги, понад навчального плану, у вигляді гуртків, секцій, факультативів і т. д. і т.п., необхідність отримання яких дитиною залишається на розсуд батьків.