------ ------


------

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука – це творча співдружність однодумців, в якій кожен робить свій індивідуальний внесок у колективну творчість, кожен збагачується духовно завдяки творчості колективу, і в той же час духовно збагачує своїх товаришів.

            В.О.Сухомлинський вважав педагогічний колектив спадкоємцем та хранителем духовних цінностей, який живе вічно – стільки, скільки живе школа. Він називав його колективом однодумців, об’єднаних єдиною педагогічною ідеєю. «Педагогічна ідея, писав він, - це крила, на яких підноситься колективна творчість. Ідея надихає колектив, і починається найцікавіше й найпотрібніше в шкільному житті - колективна дослідницька робота». Творчість – це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, особливий взаємозв’язок між інтелектуальним життям особистості і проявом її сил в активній діяльності.

             Колективна творчість організовується й підтримується адміністрацією і, перш за все, директором школи. Наше завдання полягає у тому, щоб усіх  працівників об’єднували єдині педагогічні переконання, щоб ідивідуальна творчість  (а без неї немислимий творчий колектив) текла невичерпними струмками в єдиний потік колективної майстерності, колективного досвіду, колективного піклування про знання учнів.

         Майстерність колективу – це педагогічні ідеї, а від ідей - до конкретних справ. Суттю педагогічної творчості є думка, задум, ідея, пов’язана з тисячами повсякденних явищ.

        Наш колектив поділяє думку  В.О.Сухомлинського про те, що гармонійного, всебічного розвитку, освіченості, духовного багатства, моральної чистоти – усього цього людина досягає за умов, коли поряд з інтелектуальною, моральною, естетичною культурою вона досягає високого ступеня культури праці, трудової творчості.

      Ми працюємо під гаслом: «Зробити навчання цікавим: для учня - посильним і успішно-результативним, для учителя - радісним». У школі працює колектив кваліфікованих педагогів. Навчальний процес забезпечують 16 вчителів, які мають фахову освіту, достатній педагогічний досвід, на високому рівні володіють сучасними технологіями та методиками навчально-виховної діяльності.

     Наш колектив  прекрасно розуміє зростання соціальних вимог до закладів освіти, необхідність   підвищення професійно­го рівня педагога.  Ми намагаємося  не просто вчити чи виховувати, ми  формуємо світосприйняття і світорозуміння, світогляд і волю, ідеали, поняття моральності й краси; формуємо духовно-інтелектуальну, творчу особистість, адаптовану до нових умов, які диктує суспільство; різнобічно розвинену, соціально зрілу молоду людину, яка успішно засвоює ціннісно-нормативний досвід поколінь, виробляючи свій власний досвід діяльності, творчості, спілкування. Ми повністю усвідомлюємо значення своєї ролі у суспільстві і  намагаємося безперервно самовдосконалювались та розвивати власний творчий потенціал.

 

                      З повагою до відвідувачів нашого сайту

колектив Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука