------ ------


------

Методична робота

Однією з основних форм методичної роботи у школі є педагогічна рада або збори колективу

Останні новини із засідання колективу школи:

04 грудня 2014р. відбулися збори педагогічного колективу школи, на яких відбулося обговорення Проекту Концепції   розвитку освіти  на період   2015-2025 років,  презентованого Міністерством освіти і науки України.

Після детального розгляду пунктів Проекту Концепції, виступів присутніх на засідданні педагогів, було прийнято рішення зборів, яке доведено до відома районного відділу освіти:

1.Зважаючи на складну економічну та політичну ситуацію в країні, зарано говорити про повний перехід з 2017 року старшої школи на профільну підготовку, включаючи створення нових типів навчальних закладів ІІІ ступеня, як це сказано у Проекті. Зважаючи на жахливий стан доріг, буде неможливим довіз учнів до шкіл навіть за 15-20 кілометрів від дому. Така реформа просто відбере у дітей право на здобуття  базової освіти, вона позбавить їх права вибору взагалі.

2. Реформа ускладнить, а часом і унеможливить молодій людині здобути вищу освіту, зважаючи на термн навчання, який їй треба буде відпрацювати (трирічний бакалаврат у вищій та професійні освіті  (тобто, дитина уже провчиться 12 років) + нульовий курс у вузі ( якщо захоче змінити профіль) + освіта в університеті). Не всі сім’ї, які хочуть дати дитині вищу освіту, будуть у змозі фінансувати стільки років навчання. Це знову призведе до втрати дитиною права вибору – доросла молода   людина  буде  шукати   роботу    щоб    «не сидіти на шиї»    у   батьків,   а   не    відбувати нескінченні роки навчання.

3. Другий  напрям Концепції розвитку освіти  - реформування змісту освіти – викликає сумнів у можливості його здійснення. В умовах фінансової кризи сумнівним видається можливість запровадити єдині стандарти/індикатори знань, умінь і навичок в галузі ІКТ для учнів та викладачів – сумірних з міжнародними показниками: PISA in computer skills, індустріальні міжнародні тести Microsoft Certified Educator тощо. Для реалізації таких нововведень потрібна безперебійна робота усіх ІКТ систем у межах цілої країни. Це на даний час і, мабуть, у найближчі роки, забезпечити неможливо.

4.Демонополізація та урізноманітнення системи післядипломної педагогічної освіти, запровадження ваучера професійного розвитку учителя (за четвертим напрямом проекту Концепції)  -  інноваційна зміна, але без реального плану реалізації не буде дієвою та об’єктивною. Цю ідею  не можна втілювати в життя надто поспішно, потрібно ґрунтовно  обдумати,  зважити всі «за» і «проти», зважаючи на деякі попередні   невдалі реформи  в   галузі    освіти, які    стосуються змін у системі підвищення кваліфікації вчителів.

5.Це ж стосується і  запровадження  нових програм підготовки адміністраторів з питань менеджменту і лідерства у педагогічних вишах. Ніхто не заперечує, що керівник повинен бути хорошим менеджером. Але за Проектом – новим принципом фінансування малокомплектних шкіл буде  фінансування з місцевого бюджету. То визначальним критерієм існування чи неіснування школи, очевидно, будуть фінансові можливості органів місцевого самоврядування.

6.Запропонована Концепцією зміна у системі оплати праці вчителів та керівників шкіл, відмова від "поурочної" оплати праці вчителів, перехід на оплату повного робочого дня вчителя, здійснення поетапного переходу до нової системи оплати праці вчителів, яка міститиме стимулюючу  складову,   можливо, і   принесе   якісь   позитивні   зрушення, але   формулювання   «стимулююча складова» повинно мати чітке визначення, оскільки в умовах нашої корумпованої держави його впровадження може мати зовсім протилежний ефект.

7.Щоб  запровадити принцип субсидіарності - перегляд обсягу і меж повноважень центральних і місцевих органів управління освітою, скорочення контрольно-наглядових функцій, жорстка і чітка регламентація процедур і повноважень інституцій, пов’язаних з контролем і наглядом (п’ятий напрямок Концепції розвитку освіти на 2015-2025 роки), - потрібна спеціальна консультативно-освітня  підготовка тих органів, які мають виконувати контролюючі і наглядові функції. Без належної підготовки до цього громадськості та батьків може призвести до хаосу в освіті.
8.Призначення директорів шкіл, як це передбачає Проект,  має відбуватися на конкурсній основі за 5-річним контрактом, а повноваження атестації педагогічних працівників мають бути передані до ЗНЗ. Така норма буде дієвою і об’єктивною знову ж таки, якщо буде детально розписана процедура створення таких комісій і критерії, за якими відбуватимуться подібні конкурси.  

9.Добре, що за Проектом на законодавчому рівні мають бути чітко визначені межі компетенції навчальних закладів, заборона   будь-яким   державним органам   вимагати від   шкіл    виконання функцій, які не підпадають під ці компетенції.

10.Позитивним нововведенням вважаємо перехід з одного рівня освіти на інший  із застосуванням лише зовнішнього незалежного оцінювання. Це послужить стимулюючим фактором для учнів, вчителів та батьків щодо розуміння необхідності високої якості знань, які учень здобуває у школі. При цьому добре, що  результати ЗНО при переході з І на ІІ ступінь освіти будуть враховуватися лише для моніторингу якості, з ІІ на ІІІ ступінь – для диференціації подальшої освітньої траєкторії: професійна школа, професійний ліцей, академічний ліцей, гімназія тощо.

11.Вважаємо, що перехід з 2015 року на систему відбору чи замовлення підручників, навчальних посібників та інших навчальних засобів, що видаються коштом державного бюджету, безпосередньо школами та скасування конкурсів навчальної літератури – зміна позитивна.

 

Висновок.

   Творцям нової Концепції, як показує досвід нашої країни, яка в останні роки переживає  не одну реформу у всіх без винятку галузях, слід задуматися про недопустимість радикальних кроків і змін, зроблених поспішно, без підготовки відповідного підґрунтя, без підготовки нашого і без того всім незадоволеного суспільства. Мабуть, ні одна реформа за останні роки (чи то пенсійна, чи то у сфері  охорони здоров’я, чи то в освіті) не принесла народові покращення, полегшення життя, лише навпаки. Тут доречним буде народна мудрість про те, що перше треба сім раз відміряти, ніж раз відрізати. Бо реформи задля реформ нашому знервованому, збідованому суспільству не потрібні!
 

                Голова зборів,  директор школи                          М.В.Ігнатюк

                Секретар зборів                                                      Л.Й.Скрип              

                Голова ПК школи                                                   М.М.Глаговська