------ ------


------

Впровадження інновацій

 

 

                     Новітні освітні технології  (Інноваційні технології)

Освітні технології — це модель оптимальної спільної діяльності вчителя та учня, спрямована на реалізацію навчального процесу з обов'язковою вимогою:

а) забезпечення комфортних умов викладання і навчання

б) орієнтація на особистість учня

ЗАГАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ:

o   Розвиваюче навчання Модульно-рейтингова система навчання

o   Різнорівневе навчання

o   Вальдорфська педагогіка (гуманістичні ідеї)

o   Організація пізнавальної діяльності

o   Особистісно-орієнтовані педагогічні ситуації

ЛОКАЛЬНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

o   Проблемно-пошукова діяльність

o   Створення ситуації успіху

o   Технологія саморозвитку (М. Монтессорі)

o   Індивідуалізація навчання

o   Нова система оцінювання

 

ЧАСТКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

o   Технологія розвитку творчості учня

o   Сугестивна технологія (аутогенне тренування)

o   Навчальне проектування

o   Лекційно-практична система навчання

o   Лекційно-семінарська система навчання

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

o   Навчання за допомогою комп'ютерів та комп'ютерних комунікацій

o   Інформатизація навчання

o   Дистанційне навчання

o   Мультимедіа навчання

o   Телекомунікаційні технології