------ ------


------

Управління

    

 

Найкраща у світі - дорога до школи,
Бо ти у дитинстві простуєш по ній.                              
Її ти забути не зможеш ніколи,
Вона, наче сонце, у долі твоїй.                                                   

Вас вітає учнівський та педагогічний колективи  

Стаївської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука

Основні принципи управління школою 

Державність управління школою як принцип полягає в тому, що розвиток освіти, фінансування здійснюється в певному порядку.

Школа є автономною в організації навчально-виховного процесу, юридично і фінансово самостійною у своїй діяльності. Вона діє відповідно до Конституції України, Закону "Про освіту", а також нормативних актів Міністерства освіти і науки України, типового та шкільного статутів. Школа розробила на основі типового статуту свій статут, у якому зазначається мета діяльності школи, норми і правила життя закладу, його особливості, перспективи розвитку, права і обов'язки членів колективу.

Демократичність управління школою полягає в поєднанні громадського самоврядування з єдиноначальністю директора. Головним органом самоврядування є конференція (серпнева) педагогів, батьків, учнів (старшокласників), громадськості. У школі створюється традиційна педагогічна рада. Статут школи, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про школу є демократичною правовою базою школи.

Гласність управління та його відкритість полягають у тому, щоб рішення педагогічної ради, плани роботи школи, розподіл між учителями годин, звільнення і прийом на роботу вчителів відбувалося відкрито, щоб у школі не було конфліктних ситуацій, панувала справедливість.

Регіональність школи полягає не лише в її розташуванні (місто, село і т.д.), а й у належності до того чи іншого регіону України (Центральна Україна, Галичина, Закарпаття, Буковина, Полісся чи ін.), кожен із яких має свою специфіку життя, побут, діалект, національні особливості, традиції. Усе це зумовлює створення в школі культурно-освітніх центрів (інтер'єру, музеїв), організації гуртків, хорів, фестивалів народного співу та музики.

Науковість — опора на положення педагогіки, психології та інших наук про навчання, виховання, освіту.

Гуманізація — максимальна відповідальність усіх, хто управляє школою, за створення оптимальних умов для успішного навчання і виховання учнів, а також створення гуманних стосунків у дитячому і педагогічному колективах.